Robots in de ouderenzorg

Wat is en wordt de rol van robots in de ouderenzorg?

Het tekort aan zorgpersoneel, de toenemende zorgvraag en zorgzwaarte vanwege de dubbele vergrijzing en de almaar stijgende zorgkosten vragen om nieuwe oplossingen voor de ouderenzorg. Het moet anders. Zoveel is duidelijk. Eén van de oplossingsrichtingen is de inzet van robots. In verschillende gedaantes en voor uiteenlopende doeleinden worden ze al ingezet. Bijvoorbeeld als hulp in de huishouding, geheugensteuntje, motivator, animator en gezelschap. Toch speelt de huidige generatie robots slechts een marginale rol in de zorg. Maar de ontwikkelingen gaan snel en zeker in combinatie met kunstmatige intelligentie is er nog veel meer mogelijk.

De ontwikkelingen roepen ook nieuwe vragen op die beantwoord moeten worden. Wat gaan we overlaten aan robots, hoe autonoom en zelflerend mogen robots worden en mag een robot ook menselijk contact vervangen?

Roboquilt volgt de ontwikkelingen en levert een bijdrage in de vorm van nieuwsberichten, reviews, blogs en interviews. Ook over robots die niet worden gemaakt voor of ingezet in de ouderenzorg. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van robotisering zich vooral op andere terreinen afspelen is het interessant die ook te volgen om te onderzoeken of dit toepassingen oplevert voor de ouderenzorg of dat ze consequenties hebben voor de toekomstige inzet.