Happybot Felix

Happybot Felix, een maatje om aan te vertellen hoe je je voelt

Is er een hulpmiddel te bedenken voor eenzame ouderen om makkelijk met anderen hun gevoel te kunnen delen? Deze vraag lag aan de basis van de ontwikkeling van Felix. Het ziet eruit als een klein lampje met oogjes dat van kleur verandert als je eraan draait. De verschillende kleuren staan voor een emotie of gemoedstoestand. Komt de kleur en de vorm van de oogjes overeen met hoe je je voelt, dan druk je Felix is en krijg je een knipoog. Op een online platform, een gevoelskalender, wordt alles bijgehouden. Hier kunnen anderen die daarvoor toestemming hebben, een zorgverlener of een mantelzorger, zien voor welke emotie is gekozen, ook over een langere periode. Dat kan helpen om bijvoorbeeld extra of passende ondersteuning te bieden als dat nodig is. Felix is bedoeld als maatje dat je begrijpt, aan wie je kunt vertellen hoe je je voelt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat regelmatig even stilstaan bij hoe je je voelt, ervoor zorgt dat je je ook beter voelt. Vandaar de – door de makers zelfbedachte – typering ‘happybot’.

Het meeste succes boekt Felix momenteel bij een totaal andere doelgroep dan de eenzame ouderen, namelijk in het onderwijs bij kinderen met autisme. Hier blijkt het aandoenlijke robotje voor veel kinderen een prettig hulpmiddel om aan te geven hoe ze zich voelen, iets waar ze in het dagelijks leven moeite mee hebben.

Toch blijven ouderen wel degelijk een beoogde doelgroep, aldus Rob van de Ven, co-founder van Felix. Samen met Lola Gielen die is opgeleid aan de Design Academy Eindhoven stond hij aan de wieg van de kleine robot. Zo is in april 2021 een project bij het Summa College gestart. Door studenten Zorg & Welzijn zijn 15 Felixen ingezet bij alleenstaande ouderen. Ze doen onderzoek naar de effecten van Felix door onder andere de gevoelskalenders te analyseren. Ze gaan op zoek naar patronen, waarom de ene oudere zo vaak tevreden is en de andere niet en waar mogelijkheden zitten om te helpen. In september 2021 start een onderzoek bij een verpleeghuislocatie van Mijzo. Hier wordt geëxperimenteerd met een nieuwe toepassing namelijk de koppeling van een Felix bij een oudere met een Felix die elders staat, bijvoorbeeld bij een familielid, kleinkind, een leerling van een buurtschool, etc. Doel is om te onderzoeken wat het wederzijdse effect is van het delen van emoties.

Bij de inzet van Felix in zorginstellingen bleek de afhankelijke van wifi vaak een storende factor. Daarom is door de makers besloten Felix via een 4G-verbinding te verbinden met het bijhorende platform op internet. Deze aangepaste versie wordt in het najaar van 2021 verwacht. Felix wordt geleverd in een grappig slaapzakje, gemaakt van een deken.

Meer informatie is te vinden op http://www.happybots.nl.