GPT-4o en de film Her

De ontwikkelingen gaan zo snel dat ik met mijn blogs al twee keer op rij achter de feiten aan loop. Ik had het interview met Margo van Kemenade over Robots als gezelschap nog meer net gepost of ik kwam de eerste empathische AI tegen, Hume. Deze AI herkent emoties in een stem en kan daarop passend reageren. Deze toepassing maakt een conversatie tussen een mens en een AI nog menselijker. Een robot als gezelschap kwam ineens een stuk dichterbij. Daarom de moeite van een blog waard, vond ik. Maar voordat de virtuele inkt hiervan was opgedroogd toverde OpenAI op 13 mei jl. ineens Gpt-4o uit hun hoge hoed.

Gpt-4o is de nieuwste versie van hun taalmodel, die weer iedereen versteld deed staan vanwege wat het allemaal kan. Gpt-4o kan namelijk ook heel goed converseren en doe je dat met een mobiele app dan kan dat met een echte AI-stem. Die supersnel antwoordt. Er is geen latency meer oftewel een korte stilte tussen het stellen van je vraag en het antwoord. Zonder latency voelt een conversatie meteen een stuk natuurlijk aan. Maar de stem van Gpt-4o kan ook een emotie nadoen en verbaasd, vrolijk of boos klinken. Hume is dus niet de enige AI die iets met emoties kan. Het verschil is dat Hume de emoties ook echt herkent in een stem, terwijl Gpt-4o reageert op woorden waarvan het weet welke emotie erbij hoort. Maar GPT-4o kan nog veel meer. Het kan realtime ‘zien’ en de omgeving waarnemen door de lens van je telefoon of tablet en daarover met jou converseren. Wijs iets aan en Gpt-4o snapt waar je naar wijst en gaat hierover met je in gesprek. Gpt-40 is beschikbaar voor alle Chatgpt-gebruikers, ook voor mensen die de gratis versie gebruiken.

Gpt-4o zorgt ervoor dat de interactie sneller, beter en makkelijker verloopt. Toen het model net uit was werd de film Her (2013) van regisseur Spike Jonze, vaak genoemd. Hierin wordt een man, Theodore, prachtige rol van Joaquin Phoenix, verliefd op een operating system (OS), een vrouwenstem die hij de hele dag door kan horen via zijn oortjes of via een speaker in zijn huis. De OS heet Samantha en zij vult de leegte in zijn bestaan nadat zijn relatie op de klippen is gelopen. Samantha is niet alleen een luisterend oor, maar ook aangenaam gezelschap met wie Theodore zelfs een seksuele relatie opbouwt. Hij wordt verliefd op haar en is zwaar teleurgesteld als blijkt dat hij voor haar niet uniek is. Samantha blijkt vergelijkbare relaties met honderden andere mensen te hebben.
De stem van Samantha is afkomstig van de actrice Scarlett Johansson. Zij heeft OpenAI aangeklaagd omdat ze zonder haar goedkeuring haar stem hadden gebruikt voor één van de Gpt-stemmen. Deze stem is inmiddels verwijderd. Maar geen toeval dus dat haar stem er eerder wel in zat. Her is de favoriete film van Sam Altman, de oprichter van AI. Hij noemt de film profetisch.

Is Gpt-4o zo mensachtig dat het een Samantha kan gaan worden waar je een relatie mee kunt hebben? Ik heb het al vaker gezegd, we moeten er iets van gaan vinden. Wanneer is dit goed en wanneer niet? Want het is er en het kan. Hier blijft het niet bij. Er komen nog betere modellen, er wordt gecombineerd (voeg Hume en Gpt-4o samen en kijk wat er dan gebeurt) en het wordt in robots gestopt. De robots, met name de humanoids, zullen zichtbaar aanwezig zijn. De hardware wordt goedkoper, de techniek wordt beter en de mogelijkheden worden groter. We gaan in ons dagelijks leven te maken krijgen met AI’s, al dan niet geïncorporeerd in een robot, waar we mee gaan converseren, interacteren en misschien ook mee samen leven.

Ik zie kansen, ik zie gevaren. Het is fascinerend om de technologische ontwikkelingen te zien gebeuren en het is eng tegelijk. Moeilijk om een standpunt in te nemen. Het hangt van veel dingen af of ik voor of tegen ben. Dat Her een favoriete film van Sam Altman is, is misschien nog wel het meest ingewikkelde aan het hele verhaal. Techneuten met de kennis en de middelen bouwen hun ideale wereld na, waarin niet sociale, menselijke relaties centraal staan maar beschikbare, kunstmatige alternatieven. Sam noemt de film profetisch. Was de film dat of heeft hij daarvoor gezorgd?