Hyodol

Robot of knuffelpop?

Onlangs hebben Vilans en De Haagse Hogeschool onderzoek gedaan naar de effecten en toepasbaarheid van de Hyodol, een zorgrobot uit Zuid-Korea die is ontworpen om ouderen met dementie te ondersteunen. De robot ziet eruit als een pop en voelt ook zo: een zachte buitenkant. Wat deze pop een robot maakt volgens de makers is dat er sensoren inzitten waardoor Hyodol kan reageren met spraak op aanraking. Er wordt een app en dashboard meegeleverd zodat herinneringen en spraakberichten kunnen worden afgespeeld en het gebruik van de robot kan worden gemonitord. De robot kan onder andere ondersteunen bij het bieden van dagstructuur, beweging en geheugentraining.

Bron: Hyodol zorgrobot – verkenning in de Nederlandse zorg. Vilans, Haagse Hogeschool, november 2023

Het verkennende onderzoek liet zien dat de robot zowel intra- als extramuraal ingezet kan worden. De voorlopige conclusies van het onderzoek zijn:

  • Hyodol lijkt extramuraal inzetbaar met verwachte positieve effecten op zelfstandigheid van de cliënt en vermindering van eenzaamheid.
  • Hyodol lijk ook intramuraal inzetbaar met verwachte positieve effecten op de zelfstandigheid van de cliënt en het bieden van gezelschap en geruststelling
    op momenten dat er geen zorgverlener aanwezig is.
  • Hyodol lijkt vooral geschikt voor mensen met lichte geheugenproblemen, maar ook
    voor mensen met ernstige geheugenproblemen lijkt de Hyodol inzetbaar door het sociale en geruststellende karakter. Voor cliënten op bijvoorbeeld de afdeling somatiek zou Hyodol mogelijk ook van meerwaarde kunnen zijn middels het bieden van dagstructuur. Bij deze cliëntgroep verwachten zorgmedewerkers wel een lagere acceptatiegraad.

In de familie van zorgrobots is Hyodol een zusje van tinybot Tessa, een nichtje van Maatje en Zora en een achternichtje van Paro en Justokat. Is Hyodol een robot? Volgens mijn definitie niet, Hyodol is een statische pop. Een geavanceerde knuffelpop. Het met spraak reageren op aanraking zou je als een bepaalde mate van autonomie kunnen zien en als dat je criterium is om iets een robot te noemen – enige mate van autonoom handelen – dan kun je dit een robot noemen. Het uiterlijk van Hyodol is opvallend voor een robot. Door zachte materialen te kiezen en de vorm van een pop te gebruiken doet Hyodol vooral niet aan een robot denken.

Hoe je deze Hyodol ook categoriseert maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Waar het om gaat is wat het doet. Het onderzoek dat is uitgevoerd door Vilans en De Haagse Hogeschol trekt voorlopige conclusies en die zijn voorzichtig positief. Daar moeten we het dus voorlopig mee doen. Hyodol is in de Kennisbank Digitale Zorg ingedeeld in de categorie ‘robotdieren’.

Bron: Zorgrobot Hyodol voor dagstructuur én een knuffel | De Haagse Hogeschool