Proef met stofzuigrobots bij hulp in de huishouding (WMO)

In de gemeenten Den Haag en Amsterdam worden een jaar lang 100 stofzuigrobots ingezet bij mensen die hulp bij het huishouden krijgen vanuit de WMO. Er wordt onderzocht wat de inzet van de stofzuigrobot oplevert voor de cliënt én voor de huishoudelijke hulpen. De proef wordt uitgevoerd door Tzorg en Axxicom.

De proef is een vervolg op kleinere proef in Amsterdam die in 2020 door Tzorg, de gemeente Amsterdam, de GGD en Cordaan Thuisdiensten is uitgevoerd gedurende 3 maanden bij 20 cliënten. Uit dit onderzoek bleek het volgende:

  • De meeste clienten in het onderzoek gebruikten de stofzuigrobot zelf. Cliënten ervaren hierdoor meer zelfredzaamheid omdat ze zelf de robotstofzuiger kunnen bedienen en zo zelf de mogelijkheid hebben om hun vloer schoon te houden. Dat gold met name voor cliënten met COPD of cliënten die gebruikmaken van een rolstoel.
  • Afhankelijk van de ruimte en het gebruik van de robotstofzuiger, leverde dit een tijdsbesparing van 12 tot 25 minuten per hulpmoment op.
  • De huishoudelijke hulp krijgt door het gebruik van de robotstofzuiger meer tijd om andere taken uit te voeren, zoals periodieke schoonmaakwerkzaamheden als ramen wassen en keukenkastjes schoonmaken. Ondanks deze vervangende werkzaamheden is er een verlichting van werkzaamheden ervaren.

In deze nieuwe proef wordt bekeken of de behaalde resultaten overeind blijven. In het tweede kwartaal van 2023 worden de onderzoeksresultaten verwacht.

Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/proef-met-robotstofzuigers-in-de-thuiszorg.htm