Roboquilt – Nieuwsbrief mei/juni 2024

Robot-politiehonden

Robots zijn goed in de 3 D’s: Dirty, Dull and Dangerous, oftewel vies, saai en gevaarlijk werk. Bij de politie is vaak sprake van gevaarlijke werkzaamheden. Voor één van die gevaarlijke taken zetten ze voortaan een robothond in, namelijk Spot van Boston Dynamics.

Spot gaat de Nederlandse politie hebben bij het onderzoeken van drugspanden waar zich gevaarlijke chemische stoffen kunnen bevinden of kans is op explosiegevaar. Zo’n drugslab binnenvallen gebeurt wel een paar keer per week. Veel risico’s voor de politiemensen dus en daarom een mooie taak voor een robot. Voordeel van de robothond is ook dat het door kleinere gangen kan lopen. Dankzij de aanwezige camera’s kan de politie op afstand meekijken. Spot is uitgerust met verschillende sensoren die warmte, straling en gevaarlijke stoffen kunnen meten Spot wordt op afstand bediend. Met de robotarm ( je zou ook kunnen zeggen de kop van de hond) kunnen specifiek taken worden uitgevoerd zoals het openen van deuren of het oppakken van voorwerpen.
Bron: https://www.bright.nl/nieuws/1204910/de-nieuwe-drugshonden-van-de-nederlandse-politie-zijn-robots.html

Wat kan de zorg leren van agrobots?

Op 9, 10 en 11 juni 2024 vond in Amsterdam het evenement Green Tech Amterdam: Unveiling the future plaats. In de agrarische sector en dan met name de tuinbouw worden steeds vaker robots ingezet. Net als in de zorg is sprake van een groot tekort aan arbeidskrachten. Robots zouden dit tekort voor een deel moeten kunnen opvangen. Door bijvoorbeeld fruit te plukken, onkruid te wieden en gewassen te inspecteren. Door slim datamanagement kan bovendien zuinig worden omgegaan met water, mest, gewasbescherming (lees bestrijdingsmiddelen) en energie. Het plukken van fruit of vruchten is een delicate handeling. Knijpt een robotgrijper te hard dan wordt het beschadigd, is er te weinig grip dan valt de vrucht op de grond. Bovendien is iedere vrucht weer anders. De techniek die hiervoor nodig is kan ook bruikbaar zijn voor de ouderenzorg. Als robots worden ingezet voor zorghandelingen zoals wassen is het van belang dat dit met de grootste voorzichtigheid en sensitiviteit gebeurt.
Maar niet alleen de techniek zelf is van de agro- naar de zorgsector te verplaatsen. De landbouw-sector moet, net als de zorg, veranderen. Het huidige systeem is, net als het zorgsysteem, niet houdbaar. Ook hier is een transitie nodig om toekomstbestendig te worden waarbij enerzijds het werk gedaan kan worden ondanks het tekort aan arbeidskrachten en tegelijkertijd respectvol wordt omgegaan met de mens, dier en natuur. Robots kunnen een duidelijke bijdrage leveren aan de agro-transitie. Door het werk deels uit te voeren, het gebruik van pesticiden te verminderen en zuiniger om te gaan met water en energie. Voor de zorg is de rol van robots nog niet zo duidelijk. Laten we ons daarom vooral inspireren door de goede voorbeelden en ontwikkelingen die de transitie in de landbouwsector laat zien,

Welbo kondigt nieuwe robot aan: Nova

Onlangs kondigde robotleverancier Welbo aan dat ze een nieuwe robot aan hun assortiment toevoegen: Nova. Deze robot is volgens eigen zeggen bedoeld om de kloof tussen humanoide en functionele sociale robots te dichten. Dat is terug te zien in het ontwerp. De robot heeft menselijke kenmerken, zoald een romp, armpjes en een hoofd met ogen. Maar ook de functionaliteiten van een transport- of serveerrobot zoals laadruimtes, de mogelijkheid om te rijden en zelfstandig te navigeren. De robot wordt medio 2024 verwacht.
Bron: Bericht op LinkedIn van Welbo

Robots genomineerd voor HR Zorg Award 2024

Cliënten van GGZ Oost-Brabant kunnen hun Tonnie personaliseren met een naam én een sjaaltje.

De nationale HR Zorg Award van onderzoeks- en adviesbureau FWG stond dit jaar in het teken van ‘omdenken‘: welke zorgorganisatie heeft de meest creatieve ‘out of the box’ oplossing voor omgaan met de arbeidsmarktkrapte, en durft buiten de lijntjes te kleuren? Van de in totaal 5 genomineerde projecten waren er twee die een robot als thema hadden, aldus de toelichting van FWG zelf. Een verstoringsrobot en robot Tonnie. Groot verschil tussen de twee is dat de eerste geen fysieke robot is maar een RPA, een robotic proces automation. Vitalis ontwikkelde zo’n rpa die ervoor zorgt dat onverwachte verstoringen in het dienstrooster, bijvoorbeeld omdat iemand ziek is, snel worden ingevuld. En met succes, gaten in de roosters worden snel ingevuld. Het idee van Vitalis won de publieksprijs.
De andere genomineerde robot was wel een fysieke robot: Tonnie, een sociale robot die door GGZ Oost-Brabant wordt ingezet. Tonnie is een sociaal robotje dat cliënten gezelschap houdt en helpt bij dagelijkse activiteiten. Tonnie ondersteunt bij vroegsignalering door te vragen hoe iemand zich voelt en helpt met de dagstructuur door herinneringen te geven voor bijvoorbeeld medicatie en afspraken. De robot is eenvoudig te programmeren en wordt snel een buddy voor de cliënt. Momenteel hebben zeven cliënten een Tonnie, en dit aantal zal naar verwachting stijgen naar veertig tegen eind 2025.
Bron: https://fwg.nl/2024/06/05/tantelouise-wint-hr-zorg-award-2024/

Wereldrecord Rubrik’s cube

Het heeft niks met zorg te maken, maar wel leuk om te melden. Een robot van Mitsubishu heeft onlangs een nieuwe wereldrecordtijd neergezet. In 0,305 seconden (nee geen komma op de verkeerde plek) wordt de zes vlakken in de juiste kleuren gedraaid. Het vraagt heel wat van de motortjes en snoertjes om dit voor elkaar te krijgen

Bron: Robot lost Rubiks kubus in nieuwe recordtijd op, nóg kleinere fractie van seconde (bright.nl)