Robot-hulphond met AI voor mensen met een visuele beperking

RoboGuide. Op de rug is extra technologie gemonteerd.

Onderzoekers van de Universiteit van Glasgow hebben samen met partners uit het bedrijfsleven, RoboGuide ontwikkeld, een robot-hulphond met AI aan boord die mensen met een visuele beperking kan helpen om te navigeren in de wereld om hen heen. Als ‘basis’ is de Go1 gebruikt, de robothond van Unitree. Door de onderzoekers zijn sensoren en kunstmatige intelligentie toegevoegd, niet alleen om de gebruikers te helpen zelfstandig en onafhankelijk te bewegen, maar ook om met hen te praten over wat er om hen heen gebeurt.

RoboGuide, uitgerust met geavanceerde sensoren, maakt gebruik van computer vision en 3D-technologie om nauwkeurig de omgeving in kaart te brengen en optimale routes te bepalen. Bovendien kan de robot communiceren met gebruikers dankzij een grote taalmodel (LLM), vergelijkbaar met ChatGPT.

In december 2023 is RoboGuide voor het eerst getest door vrijwilligers met visuele beperkingen in een museum in Glasgow. De resultaten daarvan waren positief. De onderzoekers gaan door met het ontwikkelen en verfijnen van het platform, met als doel een volledig commercieel product te ontwikkelen dat blinden en slechtzienden in verschillende indoor situaties kan ondersteunen.

Bron: https://www.therobotreport.com/roboguide-robot-dog-uses-ai-assist-visually-impaired/