Robotic care heeft de toekomst

In 2040 is naar schatting 60% van de zorgactiviteiten door zorgprofessionals overgenomen door roboticatoepassingen. Vooral bij ouderen thuis. Dat is te lezen in het e-book Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving (december 2021) en is gebaseerd op de jaarlijkse publicatie van Zorgenablers. De inzet van zorgrobots neemt volgens hen toe. Robots die de gezondheid monitoren, ondersteunen bij fysieke activiteiten, gezelschap houden, herinneren aan medicatie-inname en vragen hoe het met je gaat. Alleen ethische en privacyvraagstukken staan een grootschalige implementatie in de weg, aldus de schrijvers.

In het boek worden een paar robots als voorbeeld gegeven.

PiBo, een kleine mobiele robot die volgens de website is bedoeld voor éénpersoons huishoudens. Pibo kan muziek afspelen, je ergens aan herinneren of vertellen wat voor weer het wordt. Een handig maatje in huis. In het boek wordt deze functionaliteiten ingezet ten behoeve van de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Zo ondersteunt hij bij het behouden van de dagelijkse structuur, wordt beweging gestimuleerd foor muziek af te spelen en helpen de herinneringen om te vergeetachtigheid, ondervoeding, uitdroging, eenzaamheid en onrust te verminderen. Mensen behouden een beter dagritme en kunnen daardoor langer thuis blijven wonen. Of dit een veronderstelling of al aangetoond is, wordt niet vermeld.

Medisana heeft ook een robot op de markt gebracht. Dat wil zeggen, eigen software of bestaande hardware gezet. De hardware kennen we ook onder de naam Temi zoals die door Welbo wordt geleverd. Dit type robot is mobiel en er is interactie mogelijk via een tablet of spraak. De robot van Medisana wordt gecombineerd met de Medisana Connect-producten en daarmee kan de robot zorgen voor een uitgebreide monitoring van gezondheidswaarden. Met de geïntegreerde VitaDock+ app worden alle meetwaarden zoals bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, hartslag of zuurstofsaturatie opgeslagen en indien gewenst gedeeld met bijvoorbeeld zorgverleners.

Robotbal Qbi. Door te bewegen met je lichaam beweeg je de bal. Zo kun je beweging stimuleren en bepaalde bewegingen oefenen. Het is bovendien leuk om te doen en je kunt er een spel van maken. Helaas is de firma Qineta die de Qbi heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht, in het begin van 2021 failliet verklaard.

Tot slot wordt Pillo genoemd, een medicijndispenser die ook nog wat meer kan. Als medicijndispenser kan Pillo via gezichtsherkenning voor verschillende personen de juiste medicatie aanreiken. Ook kan hij iemand waarschuwen als medicatie niet wordt ingenomen of medicatie bestellen als het bijna op is. Pillo is via Amazon te bestellen. Mij is onbekend of hij in Nederland al wordt gebruikt of kan worden. Want hiervoor is het nodig dat de dispenser wordt gevuld en hoe gaat dat dan? Voor de Medido en de Cmed zijn afspraken gemaakt met de medicijnverpakkers om baxterrollen op maat te leveren. Hoe zit dat bij de Pillo?

Kortom, het is een interessante voorspelling dat in 2040 60% van de huidige zorgtaken is overgenomen door robots. Jammer van de verouderde en ontbrekende informatie bij de voorbeelden van robots in de tekst. Dat alleen het oplossen van ethische en privacyvraagstukken een grootschalige implementatie in de weg staat, vind ik nogal optimistisch geformuleerd. Dat de inzet van robots groeit en kansrijk is, denk ik ook. Het belangrijkste obstakel voor de groei zit echter eerder in het ontbreken van echte successen tot nu toe en het ontbreken van inzicht in randvoorwaarden en opbrengsten. Hiervoor zijn goede experimenten, pilots en implementaties nodig en veel meer onderzoek naar effecten, ervaringen en randvoorwaarden.