Techquilt blikt terug en vooruit

De laatste weken van 2022 was ik vooral druk met het privacy- en cookiebeleid van de website. Dat was niet op orde en daar moest ik iets mee. Dat ging ten koste van robotnieuws maar nu alles rondom privacy en cookies is geregeld staat niets mij meer in de weg om alle aandacht en energie weer te steken in het onderwerp van mijn website Techquilt: robots in de ouderenzorg.

Er komen berichten aan over robots Maatje, Temi en Sara. Er staan interviews gepland met leveranciers, er volgen boekbesprekingen van al gelezen en nog te lezen boeken en er liggen verschillende ideeën voor blogs op de plank, Hopelijk heb ik ook in 2023 weer de mogelijkheid om presentaties te geven over robots. In het afgelopen jaar heb ik dat 3 keer mogen doen na twee jaar waarin het door de coronapandemie niet mogelijk was. Het waren leuke bijeenkomsten die mij ervan hebben overtuigd dat het niet alleen leuk is om over robots te vertellen wat blijkt uit het aandachtige publiek, maar ook nodig. Er gebeurt immers zoveel op het gebied van robots en het is belangrijk dat mensen informatie krijgen die begrijpelijk is, die hen aan het denken zet en die ervoor zorgt dat iedereen een beetje beter voorbereid is op een (nabije) toekomst met robots.

Komend jaar ga ik de focus verbreden naar publicaties over robots in de ouderenzorg. Het is vooralsnog een nog redelijk onontgonnen terrein en mijns inziens is het niet verkeerd dat er meer aandacht komt voor het onderwerp. Het tekort aan arbeidskrachten die zorg, welzijnsdiensten en andere vormen van hulp verlenen, gaat enorm toenemen. En robots gaan naar mijn mening een deel van de oplossing van dit probleem zijn. Robots als gezelschap, robots die persoonlijke verzorging gaan uitvoeren, robots die huishoudelijke taken uitvoeren, mensen verplaatsten, communiceren, activeren en herinneren. Multifunctionele robots of robots die heel goed zijn in één taak. Voorgeprogrammeerd of zelflerend met kunstmatige intelligenties. Er zijn kansen maar ook risico’s. Daarom moet er over nagedacht worden en daarom is er deze website.

Het afgelopen jaar was ik trouwens niet altijd even overtuigd van het bestaansrecht van deze site. Zoveel gebeurt er niet met robots in de ouderenzorg. Ontwikkelingen gaan langzaam en robots die echt grote invloed hebben zijn er nog niet. Toch waren er een paar ervaringen die ervoor hebben gezorgd dat ik weer alle vertrouwen heb in Techquilt. Allereerst zijn daar de onderzoeken van mijn studenten. Ze laten zien dat robots wel degelijk een toegevoegde waarde kunnen hebben. Hun onderzoeken hebben nieuwe oplossingsrichtingen aangetoond, zoals die van een robot als persoonlijke multifunctionele assistent van zorgmedewerkers, en hebben laten zien dat met robots effecten bereikt kunnen worden die met andere devices zoals een tablet niet bereikt kunnen worden. De onderzoeken hebben ook andere interessante inzichten opgeleverd zoals dat we moeten voorkomen dat we inefficiënte werkprocessen gaan robotiseren of dat we ten onrechte positieve effecten aan de robot toeschrijven terwijl eigenlijk de aanwezigheid van de student ervoor zorgde. Door de onderzoeksresultaten ben ik ook bevestigd in mijn overtuiging dat er veel te weinig onderzoek wordt gedaan naar en methodisch geëxperimenteerd wordt met robots. In 2023 ga ik daarmee dus vooral door en ik zal op deze website mijn ervaringen delen.
Daarnaast is mijn vertrouwen in Techquilt gegroeid omdat er zoveel ontwikkelingen zijn op robotgebied. Veel onttrekt zich aan het blikveld van de ouderenzorg maar zoals ook met andere ontwikkelingen loopt de ouderenzorg niet bepaald voorop. Maar omdat er zoveel gebeurt kan het ook ineens heel hard gaan. Daarom moeten we er klaar voor zijn.

Kortom, redenen genoeg om in 2023 Techquilt verder te uit te bouwen tot een hopelijk toonaangevend platform en verder te gaan met presentaties. Ik wens iedereen een mooi 2023.

Carin Jansen