Tinybot Tessa

tinybot tessaTinybot Tessa is een kleine statische robot in de vorm van een aangekleed bloempotje, inclusief een (nep)plantje bovenop, dat herinneringen, afspraken en tips uitspreekt. Op afstand kan een mantelzorger berichten via een app invoeren die door Tessa op geplande tijden worden uitgesproken. Ook kan Tessa muziek afspelen die is geüpload. De sympathiek ogende Tessa wordt een maatje dat zorgt voor structuur in de dag, activatie, een grotere zelfredzaamheid, rust bij de mantelzorgers en een tijdsbesparing bij zorgverleners.

Tessa is bedoeld voor mensen die thuis wonen en die vergeetachtig zijn. In de praktijk zijn het vaak mensen met beginnende dementie bij wie Tessa wordt ingezet. Als mantelzorgers niet in staat zijn om voortdurend een oogje in het zeil te houden kan  Tessa een oplossing bieden door hun verwant te herinneren aan dagelijkse dingen zoals iets drinken, een boterham smeren of voorbereiden op bezoek dat eraan komt. Tessa is er dan ook vooral om mantelzorgers te ontlasten. De thuiszorg is er niet direct bij gebaat omdat de inzet van Tessa geen zorgmomenten vervangt. Wel kan Tessa ervoor zorgen dat de cliënt al ‘klaar zit’ als de thuiszorg arriveert wat tijd scheelt.
Toch zijn het nu nog vaak thuiszorgorganisaties die Tessa inzetten, vanuit hun betrokkenheid bij hun clienten en hun verantwoordelijkheid bij te dragen aan een zolang mogelijk veilig en verantwoord verblijf thuis. Het ondersteunen van mantelzorgers hoort daarbij. Maar ook omdat thuiszorgorganisaties volop bezig zijn met het inzetten van technologie, terwijl dat voor particulieren nog niet zo vanzelfsprekend is.
Uiteindelijk is tinybot Tessa toch vooral een product voor de particuliere markt als je het mij vraagt. Het is een logische constructie dat de zorgaanbieder de Tessa eerst gratis op proef bij iemand inzet en dat bij gebleken succes de cliënt de kosten vervolgens op zich neemt. En iemand kan natuurlijk ook zelf een Tessa aanschaffen zonder tussenkomst van een zorgaanbieder. Ook dan is uitproberen mogelijk. 

Kosten
Tinybot Tessa is voor particulieren in drie abonnementsvormen te verkrijgen en kost ongeveer €800,00 per jaar. Interessant is dat de kosten voor dit type zorgrobot aftrekbaar zijn van de belasting. Zorgaanbieders kunnen een 1 of 3 jarig abonnement afsluiten. Tessa kost dan respectievelijk ongeveer 800 of 1200 euro inclusief btw.

Bij wie werkt het?
Tinybot Tessa is ontwikkeld voor mensen met geheugenproblemen, vaak mensen met dementie. De dementie moet nog niet te ver gevorderd zijn, anders begrijpen mensen opdrachten sowieso niet meer goed. Ook is het niet wenselijk dat iemand heel erg in de war raakt als er ineens een stem te horen is. Dat zul je vooraf moeten uitproberen. In het algemeen blijkt het bij de één wel en bij de ander niet te werken. Het heeft met van alles te maken. Staat iemand er überhaupt voor open, verstaat iemand Tessa goed, is er wifi in huis, is er een actieve mantelzorger die de herinneringen en dergelijke invoert, luistert iemand naar wat Tessa zegt, begrijpt iemand waar de stem van Tessa vandaan komt? Als de antwoorden hierop positief zijn is er een grote kans van slagen. 

Meerwaarde
Tinybot Tessa biedt een welkome nieuwe manier om mensen aan dagelijkse activiteiten en handelingen te herinneren en te activeren. Als het werkt draagt het eraan bij dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers ontlast worden. Tessa wordt ook volop doorontwikkeld. De installatie en het gebruik van de app is inmiddels al vrij eenvoudig. De spraakherkenningsfunctie en interactie kunnen nog beter. En mogelijk worden nog andere functionaliteiten toegevoegd, of meer intelligentie. Tessa ziet er schattig uit en is mooi en zorgvuldig vormgegeven.

Tessa draagt een steentje bij aan de uitdagingen waar we voor staan: mensen langer veilig en verantwoord thuis laten wonen en zorgkosten besparen. De bijdrage is niet groot maar alles is mooi meegenomen. Het Lectoraat Innovatie in de Care van de Hogeschool van Arnhem en  Nijmegen (HAN) doet voortdurend onderzoek naar ervaringen van gebruikers. Dat vind ik heel belangrijk. Wat mij betreft moet er moet sowieso voortdurend onderzoek gedaan worden naar wat nieuwe technologieën opleveren en hoe het nog beter kan. Al die kennis is nodig om volgende stappen te kunnen zetten naar meer integrale oplossingen die bij meer mensen ingezet kunnen worden en zo meer resultaten opleveren. 

Website: www.tinybots.nl