Waarom is een robot die deeg kan kneden interessant voor de ouderenzorg?

Onderzoekers van onder andere MIT in de Verenigde Staten is het gelukt om een robot deeg te laten kneden, in stukken te snijden en uit te rollen. Voor mensen niet zo’n ingewikkelde klus. Maar voor een robot is het extreem moeilijk om met vervormbaar materiaal zoals deeg te werken omdat dat op veel manieren kan veranderen. En dat laat zich moeilijk vangen in een berekening of stappenplan. De onderzoekers hebben een manier gevonden om een robot zo’n complexe taak te leren. Ze noemen dit ‘diffskill’.

Diffskill

Net als deeg is ook kleding een voorbeeld van vervormbaar materiaal. En het kneedproces met alle variaties in dat proces en in het materiaal is als het gaat om complexiteit en onvoorspelbaarheid van de stappen en de vervormbaarheid van materialen (huid of stof) tot op zekere hoogte te vergelijken met het proces van wassen, aankleden of eten geven van mensen. De onderzoekers zien dan ook een toepassing in zorgrobots voor ouderen of mensen met een beperking.

Bron: https://www.therobotreport.com/researchers-enable-robot-to-manipulate-dough/