Zorgrobot Tessa bewijst toegevoegde waarde

26-02-2021 Tijdens een drukbezocht webinar op 23 februari jl. deelde De Zorggroep haar positieve ervaringen met zorgrobot Tessa in de thuiszorg. Na een succesvolle pilot waarbij 65 Tessa’s zijn ingezet, start de implementatie. Alle thuiszorgteams krijgen standaard 2 Tessa’s tot hun beschikking. In totaal gaat het om 160 robots.

De evaluatie van de pilot liet zien dat Tessa positief bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de cliënt, de kwaliteit van leven, de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid van de zorg. De robot levert een tijdsbesparing op waardoor de organisatie met de inzet van drie robots één cliënt extra kan helpen. Er is een inzetwijzer ontwikkeld aan de hand waarvan wordt bepaald bij welke clienten een Tessa wordt ingezet. De Tessa wordt vervolgens door een vrijwilliger plug & play gemaakt en afgeleverd bij de cliënt waarna de zorgverlener – als het kan samen met een mantelzorger – de inzet bespreekt en de scripts invoert.

De Zorggroep heeft de zorgrobots zelf aangeschaft. Voor de pilot van 65 Tessa’s is gebruik gemaakt van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Met de inzet van 160 Tessa’s wordt een positief resultaat behaald. Omdat per cliënt minder tijd wordt ingezet kunnen met het integrale tarief meer cliënten geholpen worden. 160 robots is veel, maar voor De Zorggroep haalbaar omdat hun cliëntenbestand groot is (ongeveer 5000 thuiszorgcliënten).